Stichting voor Experimenteel en Recreatief Radiozendamateurisme

Contestlocatie Smeerling
© 2020 PA3ENK